IT FRISSELGRIEN


side 11

side 12

side 13

side 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

Informatie

It Frisselgrien (Maagdenpalm) wil het schrijven en lezen van poëzie stimuleren door het opnemen van gedichten die zijn aangedragen door bezoekers van deze site.
De gedichten kunnen door anderen dan de inbrenger (m/v) zijn geschreven,maar ook eigen werk kan ingebracht worden.
Bij inzending van een gedicht graag ook enkele persoonlijke gegevens van de schrijver(m/v) en (indien nodig) de vermelding van de bron van het gedicht toevoegen.

Gedichten in de Nederlandse taal, Friese taal en andere streektalen of dialecten kunnen worden ingezonden.
Zelf gemaakte poëzie mag ook, samen met de schriftelijke tekst , digitaal ingesproken worden ingezonden.

 

 

Ynhâld / Inhoud

side 1:

Johan Nelemans

side 2:

Sandra F. Lucke - nieuw / nij -

side 3:

Illona Krijgsman

side 4:

Wouter Koek van Egmond

side 5:

Jan Rensen

side 6:

Lisel Mueller - nieuw/ nij -

side 7:

Van der Heiden

side 8:

Lucas

side 9

Aukje-Tjitske Hovinga

side 10

Petra Fleur

side 11

Henk Veenstra

side 12

Tsead Bruinja

side 13

Alja Tuinstra

side 14

Rim Sartori

frisselsite

 ** frisselsites **
miranda mei * coby smits
fonger boontjes * sj.f.talsma

Poëzie per e-mail insturen

Ynformaasje

 It Frisselgrien (Maagdenpalm) wol it skriuwen en lêzen fan poëzy stypje troch it pleatsen fan gedichten dy 't oandroegen binne troch besikers fan dizze side. De gedichten kinne troch oaren as de ynstjoerder skreaun wêze,mar ek eigen wurk kin fansels opstjoerd wurde. Wol graach efkes wat persoanlike feiten fan de skriuwer(m/f) taheakje en ( mocht it nedich wêze) de boarne fan it wurk neame. 

Gedichten kinne yn 'e Nederlânske taal, Fryske taal en oare streektalen of dialekten ynstjoerd wurde.
Sels makke poëzy kin ek ,neist de skriftelike tekst, digitaal ynsprutsen ta stjoerd wurde.

 

Visit our foreign language site on:

www.frisselgrien.com

poems:
Contact lense
My last Duchess
Annabel Lee
Wild nights
Allright

 

Een gedicht is meer dan de vorm wat een gedicht tot een gedicht maakt.
 Wie regelmatig luistert naar poëzie,zelf gedichten leest of maakt, beseft hoe uniek ieder mens is.Meekijkend door de ogen van de dichter ontdek je dat niet één ander mens de wereld om hem heen op dezelfde manier bekijkt.De boom voor je raam zal bij iedereen heel verschillende gedachten oproepen.
Voor de één is de boom een strenge wachter met zwaaiende armen,voor de ander een groen huis voor vogels of een toren vol windmuziek.

 Iedereen,oud of jong, zal zo zijn gedachten hebben bij toch dezelfde beelden.
In een gedicht gaat het erom dat de dichter in woorden uitdrukt wat hij denkt of voelt bij het zien van mensen,dieren,dingen en zelfs wat hij voelt of denkt bij dingen die je niet kunt zien maar waar over hij droomt of waarvan hij zou willen dat ze waren zoals hij ze het liefste ziet.
De lezer mag in een gedicht lezen wat hij lezen wil; poëzie lezen is zelf een beetje meedichten.

 Voor meer informatie over het schrijven van gedichten:

Foar mear ynformaasje oer it skriuwen fan gedichten:

ynfo


2011-04-01

copyright 2011
It Frisselgrien