IT FRISSELGRIEN

HAADSIDE

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

SIDE 7

side 8

side 9

side 10

side 11

side 12

side 13

side 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

 

gedicht van

A. van der Heiden

Freyja1975

U oude, machtige Freyja van het Noorden
U, stille en vreugdevolle schoonheid
Ik groet U, Freyja, schoonste der aarde,
Uw Maan, Zon en Sterren,
Freyja van de groene Aarde.

 U roept herinneringen op vanuit de oudheid
 Uw geëerde naam gaat rond op aarde
 Ik weet wie U bent en blijft
 Ja ik wil leven en sterven in dit land,
Het land van Freyja

Ik zal U altijd dienen, Freyja
U trouw zijn tot de dood.
Uw recht zal ik
verdedigen met lust en hand,
Uw beeltenis waarhaftig dragen.

Met U zal ik strijden voor huis en haard
en voor uw land,
Dat mooie land
Ik zal U nooit verrruilen voor dingen van de wereld
leven en sterven,
In Freyja's land.

 

klik hier voor
FREYA'S LIET