IT FRISSELGRIEN

HAADSIDE

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

side 7

SIDE 8

side 9

side 10

side 11

side 12

side 13

side 14

side 15

side 16

side 17

side 18

side 19

side 20

gedicht van

Lucas

vlindervrij

jij doet je eigen dingen
ik laat je vlinder-vrij
en zing dan waarom sluiers
om zonnestralen zijn

waarom zou ik je snoeien
je bloemt wild als de wind
jouw regenboog die bloesemt
mijn hart licht als een kind

je lach om kleine dingen
je korenkleurige haar
je warmte voor de kinderen
laat mij mijn mijmeren maar

ben ik bars als een boeman
die wolk trekt ook wel weg
dus hou je handen open
als ik mij erin leg